Zevende-dags Adventisten geloven:

 

In God de Vader, in Jezus Christus zijn Zoon en in de Heilige Geest.

 

Dat Jezus Christus onze persoonlijke Verlosser
is; dat Hij mens geworden is, aan het kruis is gestorven voor
de zonden van de wereld en door God is opgewekt uit de dood;
dat Hij is opgevaren naar de hemel, zittend aan de  rechterhand van God als onze Middelaar, vanwaar Hij    spoedig zal komen om te oordelen de levenden en de doden.

 

In de opstanding van de doden en het eeuwig
leven.

 

Dat God ons kracht schenkt om als nieuwgeboren schepsels zijn wil te doen, zoals deze in de Heilige Schrift is geopenbaard en in 't bijzonder wordt uitgedrukt in de Tien Geboden.

 

Dat wij een tempel zijn van de Heilige Geest en
geroepen, uit liefde tot God en onze naaste, een rein leven
te leiden.

 

Dat God ons persoonlijk geroepen heeft tot
opbouw van zijn kerk en tot verbreiding van het evangelie.

 

Geloof in actie:

 

Adventisten leven met de bijbel als leidraad. Dat is de reden dat ze samenkomen op sabbat (zaterdag). Ze benadrukken dat ‘geloven’ te maken heeft met het hart en het hoofd, maar ook met de hand. Vanaf het begin heeft de kerk zich sterk gemaakt voor mensen in de marge en hebben onderwijs en gezondheidszorg hoge prioriteit.

 

WERELDWIJD WOORD

De Adventkerk verkondigt het Woord in ongeveer 800 talen en geeft publicaties uit in ruim 300 talen en dialecten. Maar de statistieken geven daarnaast duidelijk aan dat de kerk de daad bij het Woord voegt.

 

WERELDWIJDE GEZONDHEIDSZORG

In de loop van de nog korte geschiedenis is een aanzienlijk netwerk opgebouwd van instellingen voor gezondheidszorg. Rond tien miljoen patiënten en cliënten maken jaarlijks gebruik van de diensten van meer dan 600 ziekenhuizen, klinieken en verzorgingstehuizen in zowel de ‘eerste’ als de ‘derde’ wereld, variërend van kleine kliniekjes in het tropisch oerwoud tot ultramoderne ziekenhuizen met een reeks van specialismen. In Nederland heeft de kerk een verzorgingshuis voor ouderen met meer dan honderd bedden in Huis ter Heide (Utrecht).

 

WERELDWIJD ONDERWIJS

De kerk heeft ook een netwerk van onderwijsinstellingen- van het laagste tot het hoogste niveau. Onder de in totaal 5850 instituten zijn er 95 die onderwijs geven op HBO en universitair onderwijs. De christelijk basisschool Oud Zandbergen in Huis ter heide (Utrecht) met zo’n 250 leerlingen is zeer populair bij ouders in de wijde omgeving van Zeist.

 

WERELDWIJDE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

ADRA (Adventist Development and Relief Agency) is de humanitaire arm van de kerk. Er zijn nu vestigingen in 123 landen, waaronder Nederland. Met een ‘jaaromzet’ (wereldwijd) van 150 miljoen euro is ADRA een van de grotere christelijke organisaties op het gebied van noodhulp en ontwikkelingssamenwerking.